Jaké jsou svatební zvyky a tradice?

Zvyky a tradice se ke svatebnímu veselí váží od nepaměti. Některé tradice se nedochovali, nebo se již nepraktikují, jiné však nesmí chybět na žádné svatbě. Původně měly zvyky zajistit novomanželům zdraví, štěstí, bohatství a brzké narození dětí. Dnes většina těchto tradic slouží především k zachování symbolického významu svatby a pobavení hostů. Pojďme se na některé z nich podívat.

FOTO: Svatební zvyky krájení dortu

Loučení se svobodou

V dřívějších dobách probíhalo den před svatbou v nevěstině i ženichově domě. Sešli se s přáteli a popíjeli, tančili a bavili se. Tomuto večeru se proto začalo říkat „rámusivý večer“. V současnosti probíhá loučení většinou týden před svatbou. Ženich a nevěsta se sejdou s přáteli a společně „zapíjejí svobodu“. Rozlučku většinou organizuje svědek nebo družičky a kamarádi.

Čtyři věci pro nevěstu (nové, staré, půjčené, modré)

Každá nevěsta by měla mít na svatbě něco nového – symbolizující počátek nového života. Něco starého – připomíná pokračování rodinné tradice. Něco půjčeného – jako připomenutí, že nevěsta bude dbát i na rady druhých a něco modrého – modrá znamená čistotu, lásku a věrnost.

Svatební šaty

Jednou z nejznámějších svatebních pověr je ta, že by ženich neměl vidět nevěstu ve svatebních šatech dříve než ve svatební den. Pokud by ji viděl, přinese to novomanželům neštěstí.

Závoj

V dnešní době slouží spíše jako doplněk ke svatebním šatům. Dříve však měl symbolizovat neposkvrněnost a měl chránit nevěstu před zlými duchy. Závoj se odkrýval až těstě před polibkem na konci obřadu.

Podvazek

Nevěsta mívá pod šaty většinou modrý nebo bílý podvazek, který symbolizuje její nevinnost. Zároveň bývá součástí zábavy na hostině. Tak jako nevěsta hází kytici, tak ženich vystřeluje mezi svobodné pány podvazek. Kdo z přítomných mužů ho chytí, do roka se ožení.

Vývazky/Voničky

Všichni svatební hosté by měli mít na klopě saka nebo na šatech přišpendlený svatební vývazek. Většinou se jedná o mašličku s myrtou. Venušin strom neboli myrta symbolizuje štěstí, lásku a stálost manželů. Svobodným se vývazek připíná na levou stranu a ženatým či vdaným na stranu pravou. Jediný kdo vývazek nemá, je nevěsta a někdy také ženich, který mývá na klopě korsáž.

Svatební špalír

Po skončení obřadu a gratulací vytvoří všichni svatební hosté mezi sebou uličku neboli takzvaný špalír a novomanželé jím musí projít. Svatebčané na ně házejí rýži, okvětní lístky růží, konfety nebo čočku. Oblíbené jsou i svatební bublifuky.

Chomout a koule na noze

Po skončení obřadu mohou kamarádi nasadit ženichovi chomout a na nohu připevnit vězeňskou kouli. Nyní je již ženich svázaný manželstvím, koule pak představuje hříchy jeho mládí. Nevěsta obdrží svazek klíčů, které nemusí k zámku patřit, nebo pilku a musí manžela osvobodit. Pokud se jí to nepovede, může se ženich vykoupit sám – většinou lahví alkoholu nebo penězi.

Rozbíjení talíře

Před vstupem na svatební hostinu jsou novomanžele přivítáni personálem, který jim nabídne přípitek a při tom „nechtěně“ upustí talíř. Novomanželé pak dostanou smetáček s lopatkou a musí střepy zamést. Podle toho, kdo se čeho ujme, se pozná, kdo bude mít rodině hlavní slovo. Ten, který zametá, tak tím bude zametáno. Zametání symbolizuje potřebu spolupráce v manželství a střepy znamenají štěstí. Jeden střep by si také novomanželé měli ponechat na památku pro štěstí.

Přenášení nevěsty přes práh

Před vstupem do restaurace by měl ženich přenést nevěstu přes práh, aby je nepřelstili zlí duchové. Přes práh by měla být nevěsta přenesena i v jejich domově.

Polévka z jednoho talíře

Velmi rozšířený svatební zvyk, symbolizuje potřebu spolupráce v manželství. Nevěsta krmí polévkou ženicha, ženich zase nevěstu. Většinou to mají ještě ztíženo děravou lžící, se kterou je krmení ještě o to obtížnější. Pokud to novomanžele ustojí, bude se jim dobře dařit i v manželství.

Nakrojení svatebního dortu

I společné krájení dortu odkazuje na potřebu spolupráce v manželství. Ten z novomanželů, který se jako první ujme nože, bude v manželství velet. Ze svatebního dortu musí ochutnat všichni svatebčané, jinak to přinese smůlu novomanželům i těm, kteří neochutnali. Jednu porci dortu by si také novomanžele měli zamrazit a sníst při prvním výročí.

První novomanželský tanec

Dříve byl tradičním tancem valčík, nyní si novomanželé vybírají písničku podle svého vkusu a nemusí jít nutně o písničku pomalou. Po novomanželském tanci následuje tanec ženicha a nevěsty s rodiči, prarodiči a dalšími hosty.

Házení kyticí

Všechny svobodné dívky na svatbě se postaví za nevěstu a ta hází za záda svatební kytici. Většinou se jedná jen o menší kytici připravenou dopředu pro tuto tradici. Která z dívek květinu ukořistí, ta se do roka vdá.

Únos nevěsty

Nevěsta je tajně kamarády unesena do jiné restaurace nebo oblíbeného podniku. Ženich ji pak musí najít a za nevěstu zaplatit výkupné a útratu. Únos by se neměl zbytečně prodlužovat, aby hosté na hostině nečekali na novomanžele moc dlouho.